Jak poznám, že je moje potvrzení digitálně podepsané?

Dle definice šablon OP JAK musí být potvrzení digitálně podepsaná.

Naše potvrzení obsahuje neviditelný digitální podpis. Tento neviditelný digitální podpis lze ověřit v softwaru podporující digitální ověření podpisu – např. Adobe Acrobat Reader.

Digitálně podepsaný dokument nelze vytisknout doma, či ve škole na tiskárně -> neboť tím ztrácí svůj podpis a stává se pouze neověřenou kopií. I kdyby na dokumentu byl uveden viditelný digitální podpis (např. text: digitálně podepsáno), i tak by digitální podpis ztratil svou právní hodnotu, protože platnost digitálního podpisu lze ověřit pouze na originálním digitálním dokumentu PDF.

Pro potřeby šablon OP JAK není potřeba potvrzení tisknout. Stačí pouze:

  • Nahrát naše digitálně podepsané potvrzení nahrát do systému OP JAK
  • Potvrzení stačí archivovat digitálně – např. v emailu

Pokud i tak potřebujete podepsanou formu potvrzení o účasti, pak na Czech pointu můžete žádat o konverzi digitálně podepsaného dokumentu do listinné podoby. Více info:  https://www.czechpoint.cz/public/verejnost/autorizovana-konverze/

 

Nákupní košík
Přejít nahoru