Děti leží v kruhu během třídnické hodiny a komunitní kruhy

Hry na třídnické hodiny a třídní kruhy pro 1. stupeň

Třídnické hodiny nabývají každým rokem na významu. V tomto článku Vám vysvětlím jejich základní principy a nabídnu konkrétní návrhy, jak třídnické hodiny na 1. stupni zaplnit.