Děti leží v kruhu během třídnické hodiny a komunitní kruhy

Hry na třídnické hodiny a třídní kruhy pro 1. stupeň

Třídnické hodiny nabývají každým rokem na významu. V tomto článku Vám vysvětlím jejich základní principy a nabídnu konkrétní návrhy, jak třídnické hodiny zaplnit. 

Proč používat třídnické hodiny a komunitní kruhy

Ve školství pracuji již třicet let. Nejprve jsem pracovala ve školní družině, kde bylo na děti více času. Mohli jsme si povídat, hrát a prožívat emoce. Po několika letech jsem začala učit a zjistila,  že o dětech toho málo vím.  Pořád jen předávání informací, ale na povídání a emoce nebyl  čas. To mě trápilo.  

Nyní jsem vděčná za možnost mít třídnické hodiny a komunitní kruhy. Po zařazení komunitních kruhů a třídnických hodin se zlepšila ve třídě vzájemná důvěra a respekt. I když nám komunitní kruhy zaberou čtvrthodinu z výuky, děti se lépe soustředí.  A na hodiny se těší.

Pravidla třídnických hodin a komunitních kruhů

Pravidla mohou být specifická pro každou školu, přesto je třeba dodržovat několik základních principů a pravidel.

Děti si pravidla v září napíší a vytvoří samy. Pravidla jsou jasně definovaná a odsouhlasena všemi dětmi. U nás fungují třídnické hodiny takto:

  1. Všichni děti sedí v kruhu. Vidíme na sebe a cítíme se v bezpečí
  2. Respektování mluvčího. Kdo mluví, drží nějakou věc.  U nás posíláme keramické srdíčko. Setkala jsem se i s velkou holí. Je to na Vás. Mluvčího nikdo nesmí přerušovat. V kruhu děti učíme naslouchání názorů druhých a vnímání jeho potřeb.
  3. Otevřená komunikace.  Děti mohou v kruhu sdílet pocity, názory a zkušenosti bez obav z kritiky ostatních.  V pondělí ráno si povídáme o víkendu a děti  se naučily opravdu naslouchat.
  4. Bezpečné prostředí. Máme s dětmi domluvu, že co si v kruhu řekneme, nevynášíme ven. I já slíbila, že nebudu  vyprávět, co mně chtějí svěřit.  Učíme se vzájemné důvěře a pravdivosti mezi sebou. 
Děti leží v kruhu během třídnické hodiny a komunitní kruhy

Funkce třídnických hodin a třídních kruhů

Třídnické hodiny a kruh jsou běžnou součástí výuky ve školách. Mají několik důležitých funkcí. 

 1. Klima třídy

Zkušený pedagog již ve chvíli, kdy si žáci sedají do kruhu, vnímá atmosféru třídy.  Někdy stačí jediné slovo po kruhu a poznáte smutného a veselého žáka. Tím slovem po kruhu může být pocit, který cítí. 

2. Komunikace

Kromě klimatu můžete využít i kruh na komunikaci o informacích, změnách rozvrhu a o programu na den nebo týden. Záleží jak často kruh děláte. 

3. Pozitivní třídní prostředí

Právě  v kruhu se mohou řešit problémy mezi dětmi, nevyřešené spory, ale i povzbuzení a ocenění jejich kamarádství. Zařazuji i posílání míčku tomu, komu chci poděkovat. U malých dětí si podávají míček a říkají si jen dobré ráno, nebo máš hezké tričko.

4. Sociální dovednost

Pro většinu dětí je ze začátku těžké vydržet a naslouchat názorům ostatních nebo právě mluvících osob. Je třeba trpělivosti, ale buďte důslední a děti to zvládnou. Učíme je empatii, respektu k názorům a pocitům ostatních.

5. Prevence šikany

Kruh může být také užitečným nástrojem pro prevenci šikanování. Děti cítí při dobrém vedení bezpečné prostředí, kde je možnost vyjádřit svůj názor. 

Druhy her na třídnickou hodinu

Seznamovací hry v kruhu

Lidské bingo

Děti hledají spolužáky, kteří splňují určité kritéria. Na papíře mají napsané  informace.  Hledej někoho, kdo má rád psy. Kdo si čistí rád zuby. Kdo má dva sourozence. Kdo se narodil v zimním období. A další otázky, které vymyslíte. Každé dítě může být napsané jen jednou.

Dvě pravdy a jedna lež. 

Každý napíše o sobě tři věty. Dvě musí být pravda a jedna věta je lež. Ostatní hádají, co je pravda a lež.

Týmové aktivity

Rozdělte děti do družstev. Každému týmu dejte zpracovat nějaké krátké téma. Může se týkat chování dětí o přestávce. Chování dětí v autobuse. Chování dětí před školou. Skupina toto téma zpracuje krátkým vyprávěným příběhem, pantomimou nebo sousoším soch.

Problémové situace mohou být například něco, co se děje ve škole, ve vašem okolí. Situace v přírodě – jedovaté postřiky, hnízdo s vlaštovkou nad vchodem školy, plný autobus lidí, do kterého vejde stará paní s velkou taškou. Cokoliv je právě aktuální.

Stavba věže 

Skupiny dostanou stejný počet kostek a časový limit, za který mají postavit co největší věž.

Origami 

Složte ve skupině podle návodu. Spoustu námětů seženete na internetu.

Vymyslete příběh

Společný tým vymýšlí příběh v časovém limitu na tři slova: Pes, les, babička. Kočka, les, František…

Týmové puzzle

Rozstříhané obrázky skládají ve skupinách.

Morseovka

Děti luští morseovkou napsaný vzkaz ve skupině a plní úkol, který je ve zprávě zadaný. Udělej tři dřepy. Zazpívejte si .

Kvízové  hry

Kvízové otázky. Dáváte dětem otázky, které se  týkají třídy, učitelů, školy nebo vzdělávacího obsahu. Děti odpovídají . Uvádím například některé otázky: Napiš jednu léčivou rostlinu, kterou sis zapamatoval? Který žák má dnes červenou bundu? 

Patří sem jakékoliv hádanky, křížovky, nebo doplňovačky.

Děti se hlásí a stojí zezadu během třídnické hodiny

Emoční hry na třídnické hodiny nebo komunitní kruhy

Emoční hry a aktivity mohou být skvělým způsobem, jak rozvíjet emocionální inteligenci a komunikaci mezi dětmi  během třídních hodin.

Hry na emoce

Každý žák dostane na začátku hodiny lístek s emocí – strach, štěstí, smutek, vztek. Během vyučovací hodiny musí emoci projevit, aniž by ji vysvětlil ostatní. Po skončení hodiny všichni diskutují, jak se cítili a jak se jim dařilo.

Hra na empatii

Rozdělte děti do skupin a každá skupina dostane scénáře s různými emocemi a děti zkusí přehrát scénku. Cílem je pochopit, jak by se tato osoba mohla cítit a jak by měly reagovat.

Emoční karty

Žáci představují emoci z karty, kterou si vytáhnou. Zároveň se pokusí tuto emoci vyjádřit pohybem, mimikou nebo společnou sochou.

Emoční překážková dráha

Na hřišti nebo v tělocvičně utvoříme překážkovou dráhu s různými úkoly nebo stanovišti, které symbolizují různé emoce. Na jednom mohou žáci provádět pohyby spojené s radostí, jinde vztekem nebo smutkem. 

Emoční tanec

Děti předvádí tanec s emocí, kterou si vytáhnou, můžou pracovat ve dvojicích, skupinách nebo i samostatně.

Kruh emocí

Jedna osoba stojí uprostřed kruhu a předvádí emoci. Pohybem nebo mimikou a ostatní v kruhu se pokouší kopírovat tento pohyb a zachytit přesnou emoci. Osoba uprostřed vybere nejpovedenější a ten jde doprostřed kruhu. A předvádí jinou emoci.

Tyto pohybové hry nejenže pomohou žáků lépe porozumět emocím, ale také podpoří fyzickou aktivitu a spolupráci ve třídě.

Pohádky šesti emocí

Zároveň pracuji s online pohádkami emocí, které jsem sama právě pro děti ve své třídě vytvořila Výsledky, kterých se mi podařilo dosáhnout, jsou za mě obrovské. Děti se u příběhů opravdu dokázaly otevírat, řešily jsme konkrétní témata, o kterých děti v návaznosti na příběh dokázaly mluvit. 

Pohádky jsou obohacené o konkrétní nápady na otázky a aktivity, které jsme s dětmi prováděly. Takže je klidně můžete vzít a použít ve Vaší třídnické hodině. Také se v nich děti něco nového naučí ze světa zvířat.  

Závěrečné povzbuzení

Jako učitelé máme vliv na životy našich svěřených dětí. Povzbuzení, které dáte dětem si někteří  pamatují celý život. Nepředáváme jen vědomosti, ale můžeme být  i průvodci.

 Pomáhejme jim a naslouchejme. Třídnické hodiny a komunitní kruhy jsou jednou z bran,   kterými  se můžeme dostat k srdcím mnohých dětí. 

Přeji nám všem, abychom dokázali podporovat emoce našich dětí.

Diskuze

Nákupní košík
Přejít nahoru