Radost

10x hry, které učí prožívat emoce dětí

Děti se musí naučit projevovat svoje emoce. A jak jinak naučit dítě prožívat emoce než skrze hry. Pracuji s dětmi při etické a dramatické výchově a nabízím hry na rozvoj dětských emocí. Hry děti baví a mám je vyzkoušené. Používám je buďto přímo v hodinách etické výchovy nebo i o třídnických hodinách. Hry mohou být použity i v rodinách, když se celá rodina zapojí a vytváří sochy, sousoší pocitů. Nebo třeba i pantomimu, u které je vždycky spousta legrace. Důležité je zažívat to společně a hrát si s radostí. Pak Vám každá hra přinese přidanou hodnotu.

Jde hra a emoce dohromady? Jaké hry rozvíjí emoce dětí?!

Jaké hry mi pomohou?

Kdo jsem já

Děti si nakreslí svůj portrét a okolo zapíší všechny své schopnosti. Vše, co k nim patří. Mladší děti je nakreslí.

Pro některé děti je tato aktivita těžší. Pomáhám jim, že jim jejich schopnosti připomeneme, nebo zapojíme ostatní, které svého spolužáka nebo spolužačku dobře znají.

Moje pocity

Děti chodí po místnosti a představují oživlé sochy. Učitel říká: Chodíme, chodíme a najednou jsou z nás sochy radosti. Sochy smutku, sochy žárlivosti, sochy bolesti, ublížení, vzteku…

Při této aktivitě doporučuji nespěchat, nechte všem dětem čas na předvedení své sochy. Děti se nejen seznamují s emocemi, ale učí se i vzájemného respektu k ostatním.

Sochy ožívají

Sochy ožívají, stále chodí po místnosti. Ve chvíli zmrazení se učitel ptá jednotlivých soch, co si jejich socha v dané emoci myslí.

Při této aktivitě můžete zjistit příčinu emoce, kterou cítíte, že dítě nějak zpracovává.

Cítím emoci

Děti vyjadřují své emoce doplněním do věty. Cítím se vesele, protože…Cítím se smutně, protože….Cítím se naštvaně, protože……

Při této aktivitě děti doplňují své prožité zkušenosti. Nebude-li si dítě vědět rady s vyjádřením pocitu, nenuťte ho. O emocích děti krásně rozmluví Pohádky šesti emocí. 

Pantomima

Rozdáme dětem kartičky s emocemi. Děti na ně předvádí jednotlivé pocity. Kartička radosti – děti předvedou šťastný obličej.

Při předvádění emocí, ostatní mohou hádat, kterou emoci vybrané dítě předvádí. Před touto aktivitou je dobré projít s dětmi všechny emoce, aby jednotlivým znakům dobře rozuměly.

Kartičky s emocemi můžete nakreslit jako smajlíky, případně pokoukat po internetu.

Hra s příběhem

Rozdáme dětem napsané jednoduché situace, třeba ty, které řešíme ve třídě (někdo mně shodí penál z lavice). Děti situaci zahrají a poté převypráví podle svých pocitů.

Tato aktivita děti baví. Pro zkušenější děti je možné zařadit i variantu, že si přehrané příběhy samy vymýšlí.

Emoce smutku

Na balící papír nakreslete slona z pohádky, kterou je možné stáhnout zdarma na našich stránkách a povídejte si po jejím přečtení o smutku.

Boxovací polštář

Emoce vzteku, zlosti hrajeme s polštářem. Děti si přinesou polštář, nebo použijeme matraci ve škole a nechám děti tlouci do matrace nebo do polštáře. Nejprve však probíráme situace spojené s emocí vzteku.

Závist

Se závistí učím děti pracovat tak, že si přehráváme příběhy. Připravte dětem scénář o závidění. A zahrajte si, jaké to je závist prožívat i být ten, komu je záviděno.

Děti se na nich učí, jak reagovat, jak se zachovat a jaká slova používat. Učím je o závisti mluvit. Nebát se říct kamarádovi, že mu závidíme. Nebát se o tom mluvit s rodiči.

Nevíte, jak na to?

Přečtěte dětem pohádku o zebře, která záviděla druhé zebře její pruhy.

10
Emoce radost

Na balící papír nakreslíme emoci radosti. Děti kolem zakreslují situace, obrázky, kdy prožívají emoci radosti. Společně si potom vyprávíme, které okamžiky jsou pro děti radostné.

Jak může vypadat hodina etické výchovy a emoce radost?

Je to pohádkový příběh o opici Amálce. Její životní motto “S veselou myslí a dobrou náladou je život veselejší” se prolíná celým pohádkovým příběhem. Její radost ji kdekdo záviděl, ale ona si svoji radost udržela i přes všechny překážky, které ji v pralese potkaly (třeba špatní kamarádi).

U nás ve třídě jsme si taky takový les radosti vyrobili. Přidávali jsme do něho všechny, které máme rádi. Na závěr našeho putování lesem radosti jsme si radostně zavřeštěli a prožili krásnou emoci radosti.

Povzbuzení

Chtěla bych Vás všechny povzbudit při hrách s dětskými emocemi. Nebojte se s dětmi o emocích pravdivě mluvit. Vnímejte každé slovo, které dítě vysloví. Děti hry s emocemi milují a na hodiny se těší. Zařazujte také emoční karty, kterých je na trhu dostatek.

Možná se Vám bude zpočátku zdát, že děti nereagují, málo mluví, ale dejte jim čas. Vždyť i pro nás dospělé je těžké začít mluvit jinak, nebo změnit svůj způsob vyjadřování.

Držím palce.

Diskuze

Nákupní košík
Přejít nahoru