Rozvod rodičů a co na to děti

Rozvod a děti

Prožíváte rozvod? Bojíte se, jak ho zvládnou Vaše děti? Jak to celé ustát, aby celá situace děti nepoznamenala…? Rozvod a děti. Tolik otázek, tolik emocí… Přečtěte si moje zkušenosti. a tipy, jak dětem usnadnit přijmutí Vašeho rozhodnutí.  

Moje zkušenosti s rozvodem

Já sama jsem rozvedená. Rozváděla jsem se v době, kdy jsem měla tři malé děti. Dnes je tomu již 18 let a tak i já jsem se změnila a nevadí mně o těchto těžkých chvílích psát. Přesto to snadné nebylo…

Ještě v době, kdy jsme s bývalým mužem byli spolu, ale už to nefugnovalo, jsem se nechtěla vzdát a tak jsme navštěvovali s manželem poradnu. Věřila jsem, že nám pomohou naše manželství zachránit. Téměř po roce zazněl verdikt psychologa: “Buďto si žijte každý svůj život spolu, nebo běžte od sebe.”

Představa, že budeme žít pod jednou střechou a žít si každý svůj život byla pro mě nepředstavitelná. Stále jsem však o této možnosti uvažovala, protože jsem měla strach, co budu sama dělat se třemi malými dětmi.  A hlavně, co bylo pro mě v té době strašná představa, byl fakt, že budu rozvedená. 

Já se vdávala z lásky a nakonec zůstanu sama? A děti mají vyrůstat v rodině. Vymanit se z mého přesvědčení a z názorů, ve kterém jsem vyrůstala, bylo obrovsky náročné. To, že jsem proplakala hodně nocí, popisovat nemusím, ale chci zde sdílet větu, která mě posunula a pomohla udělat rozhodnutí. Dodnes si pamatuji, že jsem hledala v knihovně nějakou knížku a vypadla na mě záložka, na které byl nápis:

Vaše děti nechtějí být šťastné, ale chtějí, aby Vy jste byla šťastná.” 

Jestli jste někdy zažili aha moment, pochopíte, co jsem cítila  já. Jak mám vychovávat děti v prostředí hádek, smutku a stresu? A v té chvíli jsem se rozhodla je vychovávat v prostředí, kde budu šťastná já. Postavila jsem si domeček u rodičů na zahradě a začla jsem myslet na sebe, ale o tom snad někdy příště.

O rozvodu

Rozvod rodičů je pro dítě a vlastně pro každého zúčastněného náročná a emocionálně vyčerpávající událost.  Zároveň ho lze charakterizovat jako právní proces, který ukončuje manželství a má samozřejmě dlouhodobé důsledky na děti. 

Podle Českého statistického úřadu během období 2005–2010 rozvodovost v celkovém trendu stagnovala na úrovni 47–50 %. Historické maximum, 50 % manželství končících rozvodem, bylo zaznamenáno v roce 2010. Nicméně do roku 2012 došlo k poklesu zpět na úroveň z počátku nového tisíciletí, přesněji na hladinu 44 %.

Jak se ale vyvarovat negativním důsledkům, které rozvod může mít na nás i na dítě? 

Odborná pomoc

Uvažujete-li o rozvodu, je dobré zajistit si podporu! 

Máte skončit vztah, přičemž prožíváte silné emoce a nelze se úplně vyvarovat společnému kontaktu, protože spolu máte děti! 

Proto je určitě na místě, sama doporučuji, terapii nebo konzultaci s psychologem. Pomohou Vám, případně i dětem zvládat stres spojený s rozvodem, zpracovat si celou situaci.

Je také důležité ujistit děti, že mají Vaši podporu a informovat je o změnách, které s rozvodem souvisí.  

7 tipů, jak dětem vysvětlit rozvod.

Rozvod a děti, a co hádky?

Každé dítě je jedinečné a proto doporučuji velkou citlivost a taktní jednání ve chvíli, kdy mu budete tuto informaci sdělovat. 

1. Naplánujte si čas, prostor a připravte se na to. 

V klidném prostředí dětem sdělte tuto informaci. My dospělí si často myslíme, že děti nic nevědí a ničeho si nevšimnou, ale opak je pravdou. Mají radar, zaznamenávají události a pocity, které si ani neuvědomujeme. Vnímají, jak se věci mají, jak si stojí vzájemné vztahy, kdo se trápí, kdo je nervózní. 

2. Buďte upřímní. 

Vysvětlete jim, že se rozvádíte, nebudete spolu žít, ale oni budou mít tatínka i maminku stále. Nezapomeňte zdůraznit svoji lásku k nim. 

3. Buďte otevření.

Odpovídejte na otázky, které děti potřebují znát. Nebudete-li znát odpověď, ujistěte je, že budete hledat společné řešení. Nic nezatajujte. 

4. Prostor na pocity.

Nechte děti vyplakat, ujistěte je, že prožívání smutku, bolesti, vzteku je normální. Mějte s nimi trpělivost a buďte respektující. Zmiňte klidně i svoje emoce, ujistěte dítě, že nejste naštvaní na něj, ale že i vy prožíváte těžké období. 

5. Ujistěte děti o denním chodu domácnosti. 

Proberte změny, ale snažte se zachovat každodenní rituály rodiny, Dává to dětem pocit jistoty a bezpečí.

6. Komunikace mezi rodiči.

Vysvětlete dětem, jak budete komunikovat, jak si budete děti předávat a vyslechněte jejich názor. Hledejte společné řešení. 

7. Vztahy v rodině. 

Ujistěte děti, že jim zůstávají prarodiče, že mohou kdykoli navštěvovat babičku i dědu z obou rodin. 

8. Vina

Nejdůležitější je ujistit dítě, že rozvod není jeho vina.  Dítě zahrňte láskou a respektem ke všemu, co se kolem Vás děje. 

Rozvod a děti, jaké mají reakce?

Malé vzteklé dítě s naštvaným obličejem

Vnímání rozvodu závisí na mnoha faktorech. Je to věk, osobnost dítěte, prostředí a hlavně způsob, kterým je dítěti předána informace o rozvodu. Každé dítě reaguje jinak a nikdy moc dopředu nedokážeme odhadnout, jak bude reagovat právě to naše.

Některé děti pociťují smutek, naštvání, zlobu, vztek nebo zmatek. Mohou mít obavy o svou budoucnost nebo se budou snažit přizpůsobit situaci. Zároveň mohou pociťovat i úlevu, že se situace vyřeší a skončí období hádek a stresu. 

U mladších dětí se může stát, že se začnou navracet ke svým dětským zlozvykům, špatně usínají, zdají se jim špatné sny. U starších dětí a teenagerů se může zhoršit prospěch ve škole.

Nejhorší však je, když dítě zažívá výčitky. Vyčítá si, že za rozvod rodičů nese vinu a všemožným způsobem chce rozvodu zabránit. 

Jak pomoci dětem porozumět rozvodu?

Ve své praxi se setkávám čím dál více s dětmi z rozvedených rodin a téma rozvodu řešíme o třídnických hodinách i etické výchově. Pozitivní zkušenosti mám s pohádkou! Taková pohádka totiž působí dosti terapeuticky. Nenašla jsem o rozvodu žádnou pohádku, která by dokázala dětem vysvětlit celou těžkou situaci. Proto jsem ji napsala: “Ptačí příběhy o rozvodu, střídavé péči a novém partnerovi.” 

 

Ptačí příběhy o rozvodu, střídavé péči a nových partnerech rodičů.

Nové online pohádky Vám pomohou vysvětlit dětem, co rozvod přináší...

 

První je o věrnosti labutě.  Věrnost patří i do manželství a tak jsem se pokusila dětem vysvětlit moudrost věrnosti rodičů k dětem, ať se stane cokoli. 

Druhá pohádka o vlaštovce dětem pomůže smířit se se střídavou péči a tak děti pochopí lásku obou rodičů. 

Třetí pohádka o kukačce, která klade do cizího hnízda svoje vajíčka, dětem připodobní život v rodině náhradní maminky a nevlastních sourozenců. 

Ochutnávka Ptačích příběhů

Jak kukačka pomohla Báře s nevlastní sestrou a maminkou. 

“Myslíš, že se kukačka hádá se svými nevlastními sourozenci?” zeptala se nevlastní sestra a podívala se do hnízda, kde bylo pět malých vajíček.

“Budeme ji sledovat od jejího narození. Uvidíme, jak se naučí prosadit v cizí rodině a jak bude kamarádit se svými ptačími bratry a sestrami,” vyhnula se Bára odpovědi na otázku. 

Jak vlaštovka pomohla Verunce se střídavou péčí rodičů. 

A vlaštovka? Ta švitoří tak nahlas, aby všichni, kdo slyší její zpěv, dokázali cítit lásku, vděčnost a radost ze života. Švitoří všude a přináší lásku a pohodu do všech rodin. Hlavně do těch, kde děti zažívají střídavou péči. Nevěříte? Jděte si ji poslechnout. 

Jak labuť pomohla Alence smířit se s rozvodem rodičů. Ctnost věrnost.

 “Ty za nic nemůžeš, není to tvoje vina,” přesvědčovala ji labuť. 

“Ale já jsem zlobila. Slibovala jsem, že budu hodná, ale oni se pořád hádají,” stála si za svým přesvědčením Alenka.

Povzbuzení na závěr

Rozvodovým řízením prochází stále více lidí. Je to těžké období a v době rozvodu nechcete slyšet slova, že Vás to posune dál, ale věřte, že každá trampota má svou mez a v životě Vás čeká určitě další krásné období. Všechny problémy jsou jen dočasné. 

Je důležité se zaměřit na budování nového života. Nezapomeňte, že jste silnější než si myslíte. Rozvod se může stát novým začátkem. Můžete se začít soustředit na svoje vlastní potřeby, zájmy, objevit nové záliby. Dívejte se do budoucnosti s optimismem a důvěřujte svému srdci.  Zavřou se jedny dveře, otevřou se jiné a věřte, že to funguje

Držte se svých snů a cílů a hlavně si věřte. Váš život je ve vašich rukou a máte možnost si vytvořit šťastnou budoucnost. Vy jste tvůrci svého života. Přeji Vám hodně optimismu, síly do nových životů a nebojte si říct komukoli o pomoc. 

Diskuze

Nákupní košík
Přejít nahoru