Předškolní dívka s pletenými copy

Předškolák – 10 rad, co by měl umět před zápisem

Máte doma předškoláka?

Máte-li doma předškoláka, určitě řešíte, co všechno by to Vaše “velké ” dítě mělo umět před nástupem do školy. Jak bude probíhat zápis? Jak ho na ten zápis připravit? Co všechno musí umět? Skrze jednotlivé předměty prvňáčků, lépe pochopíte, proč a jakou dovednost nebo vědomost děti potřebují. Zároveň se dočtete, jak tyto dovednosti rozvíjet. 

Jak vypadá vyzrálé dítě, které patří do školy?

Dítě, které rodiče přivádějí k zápisu, by mělo umět tyto nejdůležitější dovednosti:

Umět se samo obléci.

Poznat si i svoje oblečení, nebo svůj podpis na oblečení.

Zavázat si tkaničku, zapnout knoflík i zip.

Umět se vysmrkat.

Používat toaletní papír.

Uklidit si hračky a srovnat je do regálu.

Srovnat pastelky do penálu a připravit si sešity do školy.

Pojmenovat barvy.

K jídlu používat příbor.

Rozbalit si sám sušenku a umět otevřít jogurt.

Nestydět se pozdravit, poděkovat a rozloučit se.

Znát své jméno a jméno svých rodičů.

Vědět adresu svého bydliště.

Převyprávět pohádku, znát nějakou básničku a písničku.

Zvládnout být bez rodičů.

 

Jak probíhá zápis ve školách

Děti přichází k zápisu se svými rodiči. Rodiče přinesou rodný list dítěte. Je nutné mít i občanský průkaz zákonného zástupce. Při vstupu je třeba vyplnit žádost o přijetí dítěte do školy. Vašemu dítěti bude přiděleno číslo.

Budete-li chtít pro své dítě odklad školní docházky, je třeba vyplnit žádost o odklad. Součástí žádosti je doporučující posouzení dítěte od pedagogicko-psychologické poradny a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Často Vás na tuto potřebu upozorní paní učitelky ze školky. Na odborné vyšetření školní zralosti je třeba se objednat s dostatečným předstihem.

Pro předškoláky jsou připravené úkoly. Malují postavu. Poté odpovídají na otázky učitele z různých předmětů, o nichž se ještě dočtete (viz následující odstavce, co by měl předškolák znát z různých předmětů).

V některých školách zpívají písničku, nebo říkají básničku. Děti si vždy ze zápisu odnáší nějaké dárky, které pro ně školáci připravují.

Jak probíhá zápis u nás na škole

Na naší škole nám učitelům se zápisem pomáhají starší školáci. Vítají malé předškoláky v kostýmech zvířátek, pohádkových postav nebo někdy jen jako kamarádi. Skupina školáků si pro děti s naší pomocí nachystá úkoly z předmětů a děti zkouší. Využíváme i velkou tabuli s počítačem. Potom děti dostanou dárečky a odchází domů.

Úkoly pro děti k zápisu

Český jazyk

 

Ve škole děti pracují s pracovními sešity. Potřebují se i v učebnicích orientovat, proto je dobré zaměřit se na tyto věci:

 

Orientace v prostoru. Nad, pod, vedle, před, za. Pozná pravou a levou ruku.

Náměty pro práci s dětmi:

Najdi pět rozdílů.

Skládej puzzle.

Popiš věci na obrázku.

Najdi nejmenší, největší. Co je před, za, nad, vedle.

Nakresli obrázek podle popisu. Nakresli dům, vedle lavičku, na pravé straně strom atd.

Čtení

 

Děti se začínají učit první písmenka a k tomu musí slyšet a správně rozlišit hlásku a písmeno.

 

Umí poznat první hlásku slova.

Náměty pro práci s dětmi:

Poznej první hlásku, poslední písmeno.

Vytleskej slova.

Hrajeme slovní fotbal. Příklad: Máma – maso – sova – vana

Krátké a dlouhé slabiky. Co slyšíš dlouze nebo krátce.

Vyprávěj, co jsi si zapamatoval po čtení pohádky.

Matematika

 

První dny děti počítají obrázky, je proto potřeba, aby děti znaly číselnou řadu alespoň do 10. A dokázaly spojit číslici se stejným počtem.

 

Počítá do deseti.

Náměty pro práci s dětmi:

Hrajeme stolní hry. Počítáme při nich a necháme posunovat figurkami dítě.

Poznáváme geometrické tvary – obdélník, čtverec, kruh, trojúhelník.

Počítáme různé předměty v místnosti.

Hledáme různý počet předmětů.

Stavíme, používáme stavebnice.

Číselná řada. Která číslice chybí?

Prvouka

 

V prvouce se probírá všeobecný předmět Povídejte si s dětmi .

 

Má všeobecný přehled

Náměty pro práci s dětmi:

Povídáme si o povolání.

Rozlišujeme roční období.

Třídíme ovoce a zeleninu.

Poznáváme některé stromy.

Ukazujeme si nejen na obrázcích zvířátka v lese a domácí zvířátka.

Ukazujeme části těla.

Poznáváme některé květiny a rostliny.

Pracovní výchova

 

Děti hodně stříhají, skládají papír a používají i přírodniny

 

Zručnost a dovednost

Náměty pro práci s dětmi:

Překládáme papír, umíme skládat přesně na polovinu.

Lepíme a vyrábíme z papíru výrobky.

Umíme stříhat nůžkami.

Pracujeme s přírodninami – kaštany, kamínky, listy, větvičky.

Umíme modelovat různé předměty z hlíny, modelíny, moduritu.

Výtvarná výchova

 

Děti je dobré naučit používat i jiné barvy než pastelky.

 

Výtvarná dovednost

Náměty pro práci s dětmi:

Nakreslíme postavu.

Kreslíme barvami, pastelkami, tužkou.

Nakreslíme jednoduchý obrázek dle návodu.

Tělesná výchova

 

Děti by se měly naučit trávit čas v přírodě, na hřišti a pohybově se rozvíjet.

 

Tělesná zdatnost

Náměty pro práci s dětmi:

Házíme míčem.

Hrajeme na školku s míčem.

10krát hodíme do vzduchu, chytíme.

9krát vyhodíme do vzduchu, tleskneme, chytíme.

8krát vyhodíme do vzduchu, motáme rukama a chytíme.

7krát házíme pravou rukou.

6krát házíme levou rukou.

5krát házíme míč pod pravou nohou a chytíme.

4krát házíme míč pod levou nohou a chytíme.

3krát dvakrát tleskneme a poté chytíme míč.

2krát hodíme, uděláme dřep a chytíme.

1krát hodíme, otočíme se dokola a chytíme.

Školku můžeme opakovat.

Skáčeme panáka. Skáčeme po pravé a levé noze.

Uběhneme 50 metrů.

Skáčeme do písku.

Známe pět základních cviků.

Sociální zralost

Chcete-li ho však i přes jeho sociální nevyzrálost do školy poslat, zvolte malou školu, kde na něho bude čas a kde bude preferován individuální přístup. Ale já bych se přimlouvala netlačit na děti a věřit odborníkům a své intuici.

Chcete rozvinout sociální zralost svého dítěte?

Přečtěte mu Pohádky šesti emocí.

Slovo na závěr

Nástup do školy je nová etapa nejen pro Vaše dítě, ale pro celou Vaši rodinu. Já sama jsem trpěla, když moje tři děti koktaly nad prvními slovy v čítance. Zatínala zuby a kroutila hlavou, jak je to možné, že si ty písmenka pořád pletou. Ale nebojte se, všechny děti se naučí číst i počítat.

Diskuze

Nákupní košík
Přejít nahoru