Pohádky ke čtení online zdarma, jak pracovat se smutkem. Slon Charlie mluví s Verunkou.

Pohádky ke čtení online zdarma, aneb Jak slon Charlie prožíval smutek

smutný slon Charlie

Věděli jste, že i sloni rodí slzy?

Od 4 do 12 let

Pro předškolní i školní děti

Ralhp Smart

Vnitřní mír začíná v okamžiku, kdy se rozhodnete neumožnit jiné osobě nebo události ovládat
vaše emoce.

Zdarma

Pohádka pro Vás zdarma

Práci s pohádkou začněte tím, že si stáhnete celé znění pohádky včetně našich originálních ilustrací. 

Mezi naše pohádky ke čtení online zdarma jsme zařadili jednu z nejoblíbenějších pohádek, která pomáhá pochopit emoce a přijmout smutek.

Nicméně my nepíšeme jenom pohádky, vnímáme, že dětem nestačí přečíst příběh a dobrou noc. Naopak, o příbězích je potřeba mluvit a propojit je s jejich vnímáním a prožíváním. Proto všechny naše pohádky mají několik přesahů.  Jedním z nich je terapeutický přesah.  A v čem spočívá léčívý efekt Pohádek šesti emocí? U slona je to prožívání emoce smutku. Děti se skrze příběh mohou hodně dozvědět o sobě, porozumět jak prožívají smutek ony. Naučí se tuto emoci pojmenovat, pochopit a v závěru i vyjadřovat. 

Dalším z přesahů jsou informace. Jsme skupina pedagogů a proto i náš přesah je předávání vědomostí. Nicméně zde se děti učí zábavou, informace jsou součástí příběhů a celé je to nenásilnou formou. Závěrečné otázky a náměty Vás navedou, co je vhodné si zapamatovat, co vypíchnout…

Pohádkový příběh je vhodný pro čtení doma i ve škole a školce při hodinách etické výchovy, případně je vhodné je zařadit do třídnických hodin.  

Ukážu Vám, co všechno můžeme s jedním neobyčejným příběhem zpracovat…

Jak začít s pohádkou pracovat?

Tuto pohádku si klidně rozdělte do více hodin nebo na více bloků. Je dobré dát prostor všem dětem, být citlivý na jejich projevy emocí. Pohádka se nemusí celá dočíst v jedné hodině. Je dobré pracovat s každým kouskem a zaměřit se právě na problém, který  hlavní hrdina prožívá.

Než  začnu dětem číst, připravím motivační hádanku, kvíz nebo předvádím pantomimu, Děti hádají, o jakém zvířeti si budeme číst. Nebo je také dobré pustit dokument o slonech. A poté si o nich povídat.

  • Co víte o slonovi? 
  • Kde můžete slona vidět? 
  • Znáte o něm nějakou pohádku?

Po prozkoumání vědomostí, dám dětem úkol, aby pozorně poslouchali,

  • Jejich úkolem bude zjistit, kolik let je slonovi v příběhu.
  • Jak se slůně v pohádce jmenuje?
  • Jakou emoci, pocit náš slon v pohádce prožívá?

Vlastní četba - práce s emocí

Po přečtení úvodní části končící větou: 

“...a tak se náš smutný Charlie potuloval po savaně v blízkosti stáda a byl čím dál víc smutnější,” 

doporučuji zastavit četbu a společně s dětmi si zahrát na slona Charlieho. 

Hra číslo 1.

Děti chodí po třídě jako smutný slon. Na Váš pokyn děti zastaví a řeknou, co je trápí. Jaký smutek právě prožívá ten jejich slon, kterého předvádí. Hra může pokračovat s různými emocemi slona. Jak vypadá radostný slon, který se těší na větvičku. Co rozzuřený slon právě prožívá… 

Hra číslo 2.

Vybereme jedno dítě, které představuje slona Charlieho. Posadíme ho na židli a poprosíme děti, aby chodily po jednom k němu a radily mu s jeho smutkem. Co byste slonovi poradili, aby nebyl smutný?

Připomeneme pohádku, nebo přečteme poslední odstavec. 

K čemu jsou tyto hry dobré? Rozvineme emoční inteligenci a sociální kompetence dětí. Děti jsou po přečtení první části naladěny na emoci smutku, kterou slon prožívá a snadněji se svěřují a prociťují emoci. Snadněji mohou sdělit, co je trápí, když se vcítí do role slona.

Při druhé hře se děti učí poradit si s touto emocí, pochopí, že prožívat smutek je normální. Naučí se řešit situace, ve kterých prožívají smutek. 

Líbí se Vám naše pohádka a nápady? 

Další emoce, pohádky a aktivity k příběhu najdete v Pohádkách šesti emocí.

O tom, jak projevit smutek, aneb setkání s Verunkou

Pohádky ke čtení online zdarma, jak pracovat se smutkem. Slon Charlie mluví s Verunkou.

Po zhodnocení a zopakování prožívaných pocitů se vrátíme zpátky ke čtení. Dáme dětem úkol dále dobře poslouchat, kdo tedy Charliemu pomůže. Můžou zkoušet tipovat a hádat. 

Pohádku dočteme do konce. Vrátíme se k větě: “Je dobré mít někoho, s kým se o smutek můžeme podělit a někdy je potřeba smutek vyplakat.” 

Práce ve skupinkách je dobrá k tomu, že se občas děti svěří mezi sebou. Získané informace, jak řešit smutek, zveřejníme, aby byly dětem na očích a mohly se k tomu vracet. 

Hra číslo 3

Rozdělíme děti do skupinek, kde jim dopřejeme si o smutku vyprávět. Ať si vzájemně ve skupině vyprávějí, jak oni dokáží překonat smutek. A kdy oni museli smutek překonat a jak si s tím poradili, komu se svěřili, jak to řešili. 

Hra číslo 4

Ve skupině dostanou papír, na který zapisují rady, kterými můžeme někomu pomoci, když je smutný. Otázka zní: Co dělat, když prožíváš smutek?

Společně si rady ve skupině prezentujeme a vybíráme nejdůležitější, které si napíšeme na tabuli. Nebo je můžeme napsat v kruhu okolo slona. 

Práce ve skupinkách je dobrá k tomu, že se občas děti svěří mezi sebou. Získané informace zveřejníme, aby byly dětem na očích a mohly se k tomu vracet. 

Co mohou děti sobě navzájem poradit? Jak řešit smutek? Podívejte se, co vymyslely moje děti..

Náměty na další hry na téma emoce s pohádkovým příběhem

Příběh je dobré upevnit další hrou. 

Hra číslo 5

Kolik běželo slonů 

Jeden hráč je otočený zády a za ním přechází sloním krokem různý počet dětí . Otočený hráč tipuje, kolik slonů přešlo za jeho zády.

Hra číslo 6

Sloní rodina

Rozdělte děti do skupin a každá skupina dostane jiný úkol:

  1. Zahrají pantomimou sloní rodinu. 
  2. Přehrají pohádkový příběh o slonovi.
  3. Zahrají nějaký příběh o sloní rodině, která má trápení.
  4. Vytvoří sloní obraz – sloní sochu, která bude představovat výjev z jejich života.

Hra číslo 7

Děti si mohou slona nakreslit. Mohou ho nakreslit z obou stran. Smutného a veselého a my můžeme říkat jednotlivé situace a děti ukazují obrázek slona veselého nebo smutného. 

Závěrečné aktivity

Na závěr děti mohou pantomimou ukázat, jak se jim příběh líbil. 

Každý může říct jedno slovo z příběhu, které se nesmí opakovat.

Každý musí říct informaci o slonovi, kterou se dozvěděl.¨

Každý musí říct, jak pomoci někomu, kdo prožívá smutek.

Každý musí říct, jak on sám si dokáže poradit se svým smutkem. 

 

Závěrečné povzbuzení

Tato pohádka o slonovi pomáhá pochopit emoce, konkrétně smutek a byla moje první a je takovým mým odrazovým můstkem ke všem dalším emočním pohádkám. Mám ji moc ráda a tak věřím, že i Vám všem přinese hodně emocí a pocitů, které s dětmi budete prožívat.  

Diskuze

Nákupní košík
Přejít nahoru